'zo erg zal ’t toch niet zijn’


Voor alle mensen in Oirschot en omgeving de Kempen, die gezond willen blijven in een gezonde leefomgeving.
zondag 11 maart 2018
Aanvang: 14.30 uur, toegang vrij
De Enck Oirschot

Sprekers:
Jos vd Sande vm GGD-arts : de risiko's van Intensieve veehouderij
Artikel Omroep Brabant : 'Over 20 jaar is het gebeurd met de Brabantse veehouderij'
Interview Cafe Weltschmerz 45 min : "Intensieve veehouderij gevaarlijker dan kerncentrales"

 Vanessa Mommers : Inleiding luchtkwaliteit en waterkwaliteit
Artikel Brabantse MIlieufederatie : Ons Brabantse water: waterkwaliteit, stront aan de knikker?

Ricky de Veth : Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze, een voorbeeld van een positief initiatief
Bestuurslid van Landbouwcooperatie "Dal van de kleine Beerze"


website Gezondheid Milieu Oirschot
Email : GMOirschot@gmx.com
Groen Duurzaam Oirschot 


Waarom dit Symposium
Bij besluiten in gemeenten in De Kempen, waaronder Oirschot, rond uitbreidingsplannen van veehouders merken we grote onrust van inwoners over de gevolgen voor hun gezondheid. Voor initiatiefnemers is dit aanleiding een symposium te organiseren rond :
GEZONDHEID, MILIEU en INTENSIEVE LANDBOUW, met als titel ‘Zo erg zal ’t toch niet zijn ?

Het is bekend dat de Peel en de Kempen wereldwijd de regio’s zijn met de meest intensieve veehouderij, gerekend in dieren per km2. Mensen zijn onzeker en verontrust: waterwinpunten moesten afgelopen jaren worden gesloten in verband met vervuiling van het grondwater, de omvang van de mestproductie leidt tot fraude, Q-koorts… fipronil… MRSA…wat is er aan de hand?
In ziekenhuizen krijg je een speciale behandeling als je stallen met varkens, kippen of vleeskalveren hebt bezocht, net als wanneer je behandeld zou zijn in de tropen. Huisartsen in de regio sturen verontruste berichten uit.
Met een grootschalig onderzoek, dat huis aan huis uitgevoerd werd, hoopt  b.v. buurgemeente  Reusel-De Mierden meer te weten te komen over de gezondheidseffecten door de aanwezigheid van veehouderijen. De situatie in regio Oirschot is vergelijkbaar.
En zijn er gevolgen voor de vele natuurgebieden?
Duits onderzoek signaleert een drastische afname van aantal en soorten insecten in natuurgebieden als gevolg van luchtvervuiling –deskundigen zeggen dat dit ook in ons land voorkomt. Landgoed Baest signaleert een drastische afname van de kwaliteit van het bos. Vragen, onzekerheden, onduidelijkheden… en daarom willen wij met een symposium een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat waar gezondheid voor ons allen centraal staat. We hopen daarmee ook een houvast te geven zo dat mensen emoties en feiten van elkaar kunnen scheiden.
Het uitgangspunt van het debat is dat er niet een waarheid is, maar dat we uit verschillende invalshoeken de kwestie benaderen met respect voor ieders mening.
Ook willen we in beeld brengen wat de situatie feitelijk is en wat zou bijdragen aan verbetering, zowel op gemeentelijk en provinciaal niveau als op individueel niveau. We willen bijdragen aan begrip en inzicht in de situatie, feitelijke achtergronden van het ontstaan ervan, en zeker ook welke consequenties dat heeft op dit moment en voor de toekomst. Wat kunnen we er samen aan doen om onze leefomgeving te verbeteren en wat zou de overheid en het bedrijfsleven daarin kunnen betekenen?  De kleur van de middag is niet van ‘wij en zij’ maar van Samen: Samen leven, samen zoeken, samen vinden en samen verantwoording nemen.
We hopen met het symposium een open en brede dialoog op gang te brengen die bijdraagt aan een gezondheid en een gezonde leefomgeving voor ons allen.


Als onze gezondheid je lief is : zorg dat je er bij bent.

 

Symposium ‘zo erg zal ’t toch niet zijn’ over Gezondheid, Milieu en Landbouw wordt ondersteund door WBO, Brabantse Milieufederatie en Landco÷peratie Dal van de Kleine Beerze.